Slides, A Slideshow Plugin for jQuery
New Ribbon
Slide 1

"Adalet Mülkün Temelidir." Nizamülmülk

Slide 2

"Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. " Pascal

Slide 3

"Adalet İlkin Devletten Gelmelidir.Çünkü Hukuk, Devletin Toplumsal Düzenidir." Aristo

Slide 4

"Eğer yasalara saygı gösterilmesini istiyorsak, Önce saygı duyulacak yasalar yapılması lazımdır." Louis D.Brandeis

Slide 5

"Yasalar insanı kontrol etmek için gereklidir." Han Fei

Slide 6

"Kuvvetsiz adalet aciz, adaletsiz kuvvet de zalimdir." Pascal

Slide 7

"İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır." Voltaire

Example Frame

Fikri Ve Sınai Mülkiyet Haklarının Tescili Ve Korunması

Günümüzde kalıcılığı hedefleyen girişimci kişi ve kuruluşlar için başarının en büyük anahtarı hedef tüketicilere yeni, yaratıcı ve ayırt edici ürün ve hizmetlerin sunulması ve bunların mutlaka fikri ve sınaî mülkiyet haklarının tescili ile koruma altına alınmasıdır. Birçok yeni ürün ve hizmet marka, patent/faydalı model, endüstriyel tasarım, copyright vb. gibi bir ya da birden fazla fikri ve sınai mülkiyet hakkını kapsayabilmektedir. .

Devamı İçin Tıklayınız......

Ayırt Edicilikte Bilgilenmiş Kullanıcı Faktörü

Bilindiği üzere, yoğun emek, zaman ve sermaye harcanan bir süreç sonucunda ortaya çıkan tasarım, tescil ile koruma altına alınmaktadır. Ancak bir tasarımın hukuki korumadan faydalanabilmesi için yeni olmasının yanında ayırt edici niteliklerinin de bulunması gerekmektedir.Bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim ile diğer bir tasarımın böyle bir kullanıcıda bıraktığı gene[ izlenim arasında, belirgin bir farklılık varsa o tasarım ayırt edici niteliğe sahiptir.

Devamı İçin Tıklayınız......

Madrid Protokolüne Göre Uluslararası Marka Tescili,

Temel Özellikleri ve Avantajları

Tescilli marka, tüm diğer sınai mülkiyet haklarında olduğu gibi tescil edildiği ülkenin sınırları içerisinde korunmaktadır. Bu nedenle, Türkiye'de yapılan marka başvurusu sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Yurtdışında koruma sağlanmak istenirse bireysel ya da toplu marka başvuruları mevcuttur. Topluluk başvuruları ise, birliklerin üye olduğu merkez ofislere yapılmaktadır. Madrid Protokolü markaların İsviçre'nin Cenova kentinde kurulmuş olan World Intellectual Property Organization (WIPO) nezdinde yapılan tek bir başvuru ile

Devamı İçin Tıklayınız......

Markaların Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü

Hukuk sistemimizde marka kural olarak marka sahibi tarafından kullanılmalıdır. Nitekim markaların korunmasını düzenleyen 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’nin 14/1 maddesi markanın kullanılmasını düzenlemektedir. 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’nin 14/1 gereğince; “Markanın , tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir neden olamadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde marka iptal edilir.”

Devamı İçin Tıklayınız......

Alan Adları ile Coğrafi İşaretler Arasındaki Uyuşmazlıklar

Günümüzde internet çok yaygınlaşmış ve en önemli iletişim aracı haline gelmiştir. O kadar ki; haberler artık internet sitelerinden takip edilmekte, internet üzerinden iletişim kurulmakta ve gerek giyim ve gerekse de gıda alışverişleri internet sitelerinden yapılmaktadır. İnternet üzerinden ticaretin yaygınlaşması sonucu, bir çok firma faaliyetlerine internet üzerinden devam etmeye karar vermiştir. 10 yıl gibi yakın bir zaman sonra ticari faaliyetlerin neredeyse tamamının internet üzerinden yapılıyor olacağı tahmin edilmektedir. Tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri yaparken ve bu işlemlerle ilgili senet ve diğer evrakı imzalarken ticaret unvanını kullanmaya mecburdur.

Devamı İçin Tıklayınız......

İletişim

Giz 2000 Plaza, Ayazağa yolu, No:7 Kat:12 34398 Maslak - İSTANBUL

Sosyal Medya